SKV godkendelse

Som led i regeringens bandepakke trådte en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 1. januar 2018. Den har betydning for alle vores skytteforeninger - fordi medlemmer, der ikke benytter eget våben og som er fyldt 15 år, skal godkendes af politiet på en SKV6, for lovligt efter den 1. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen.

Her kan du se en kort gennemgang af de mest hyppige godkendelser der er krævet. I bunden er et link til komplet vejledning vedr. registrering i SKV.

SKV2

Ønsker du som skytte at anskaffe et våben, skal du først SKV2 godkendes.
Du skal som minimum være fyldt 18 år for at kunne søge tilladelse til riffel (16-18 år kræver samtykke af “forældremyndigheden” (VC §16).
For pistol / revolver skal du være fyldt 20 år (VC §20) og have mindst to års erfaring som skydende medlem af en skytteforening og have mindst 6 skydninger med pistol/revolver pr. år.
Våbenet skal være godkendt til skydninger i de kategorier foreningen er tilmeldt.

Har politiet godkendt ansøgningen, udsteder SKV et våbenlegitimationskort der sendes til foreningens formand sammen med den godkendte SKV2 ansøgning.
Formanden udskriver våbenlegitimationskortet og påføre sin underskrift, herefter udleveres til til skytten. Først herefter er det tilladt at få udleveret våbenet fra sælger.

Læs mere her

SKV3

Dette godkendelse er krævet, hvis du skal have adgang til din forenings våbenopbevaring samt til transport tilladelse.

SKV6

Er ansøgning om godkendelse til, som skyttemedlem, at få overladt foreningens eller dens medlemmers skydevåben til brug på foreningens skydebaner.
Man skal SKV6 godkendes når man er fyldt 15 år.
Selvom man er SKV2 godkendt og har eget skydevåben, skal man alligevel SKV6 godkendes, såfremt man ønsker at benytte et af foreningens eller dennes medlemmers våben.

Yderligere information om reglerne kan læses her.

Medlem af:

  • DGI Skydning
  • Dansk Skytte Union
  • Dansk Idrætsforbund
  • DDS Storstrømmen
  • Lolland-Faster Skytteforbund
  • Lolland Sportsråd

Ravnsborg Skytteforening © 2021. PH Freelance